Gradut, insinöörityöt, opinnäytetyöt ja diplomityöt – ohjaamme vuosittain kymmeniä päättötöitä monipuolisesti eri aiheista.

HOX! Tällä hetkellä (2019-2020) tarjoamme mahdollisuuden päättötyön tekemiseen ensisijaisesti Lehto Uralupaus -ohjelmassa jo oleville opiskelijoillemme sekä henkilöille, joilla on mahdollisuus jatkaa meillä kokoaikaisena työntekijänä opintojen päätyttyä.

Haluamme tarjota päättötyön tekemiseen myös ohjausta ja näin ollen kaikki ohjaajamme on toistaiseksi varattu tekeillä oleviin ja alkaviin päättötöihin.