Gradut, insinöörityöt, opinnäytetyöt ja diplomityöt – ohjaamme vuosittain kymmeniä päättötöitä monipuolisesti eri aiheista.

Lähtökohtaisesti tarjoamme mahdollisuuden päättötyön tekemiseen Lehto Uralupaus -ohjelmassa jo oleville opiskelijoillemme sekä henkilöille, joilla on mahdollisuus jatkaa meillä kokoaikaisena työntekijänä opintojen päätyttyä.

Alla olevaan listaan olemme keränneet meille ajankohtaisia aiheita – täydennämme listaa pitkin vuotta! Jos sinua kiinnostaa tehdä meille päättötyö, ota yhteyttä avoimet työpaikat -sivun kautta täällä.

Päättötyöaiheita

1

Työmaasuunnitelman laatiminen ja ylläpito Autodesk Infraworks-ohjelmistolla

Projektina Lippulaiva -hybridikeskus Espoossa.

2

Suunnittelu: Kuinka tehostaa suunnitelmien muutosten hallintaa?

Monialaisessa rakentamisessa suunnitelmien muutosten hallinta vaatii sujuvaa viestintää eri osapuolten kesken – esimerkiksi kun suunnittelija muuttaa piirustuksia, täytyy tämän tiedon kulkea ehyenä myös hankintatoimen tiimille. Tämän päättötyön ideana olisi muotoilla suunnitteluprosessia niin, että suunnitelmien muutoksia koskeva viestintä olisi vielä entistäkin tehokkaampaa ja tavoittaisi sataprosenttisesti kaikki projektin osapuolet.

3

Rakennesuunnittelu: vakiokomponenttikirjaston täydentäminen

Lehdolla on laaja vakiokomponenttikirjasto, jota päivitämme jatkuvasti osana Lehdon digitalisaation kärkihanketta. Tähän etsimme mukaan päättötyöntekijäksi Tekla Structures -osaajia, jotka osallistuisivat vakiokomponenttien luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

4

Hankintatoimi: Millainen hankkija Lehto on?

Hankintatoimea koskettava päättötyöaihe, joka sisältää tutkimuksen tavarantoimittajillemme – millainen hankkija Lehto on? Mitä hankintaprosessissa voisi tehostaa – ajatuksia tavarantoimittajien näkökulmasta.

5

Työmaa-aiheet

Työmaa-aiheita räätälöimme mielellämme opiskelijan omien toiveiden mukaisesti. Tässä joitain kielen päällä vuonna 2017-2018 olevia aihepiirejä:

Maanvarainen perustaminen: geotekninen laatu ja tiiveysmittaukset, rakentamisen paloturvallisuus ja muuttuvat määräykset, paalutus vai massanvaihto – kustannusnäkökulmia perustamiseen, työmaiden digitaaliset innovaatiot, kosteusmääräysten uudistuminen ja rakennusaikainen kosteudenhallinta, tietomallintamisen vaikutukset työmaalla.

6

Oma päättötyöaiheesi

Millaiset asiat sinua erityisesti kiinnostavat? Huikkaa meille ideastasi täällä, niin katsotaan vastaisiko aihe myös meidän tarpeita ja löytyisikö meiltä sinulle sopiva ohjaaja.